Covid-19: Exitmaatregelen voor fase 1A eindelijk gepubliceerd

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

De federale regering heeft gewacht tot de avond van de laatste werkdag van de week om de aanpassingen van de federale dringende maatregelen te publiceren, die overeengekomen waren in de Nationale Veiligheidsraad. Tot op de laatste minuut werd de tekst nog bijgeschaafd. Uiteindelijk kwam de volgende versie uit de bus.

Materiaal voor mondmaskers

Handelszaken en winkels blijven voorlopig gesloten. De 10 uitzonderingen blijven ongewijzigd, maar er komen er 2 nieuwe uitzonderingen bij – uiteraard mét naleving van de anderhalvemeter-regel. Mogen open gaan op 4 mei:
  • de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen, en
  • de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen.
Zo kunnen de meest handigen onder ons aan voldoende stofjes en elastieken of linten geraken om zelf mondmaskers te maken.

Kortingen

Kortingsacties mogen weer.

Sportinfrastructuur

Inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector blijven dicht. Met uitzondering van de hotels en aparthotels (zonder restaurant- of vergaderfaciliteiten) én ‘de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van fysieke activiteiten in open lucht die géén fysieke contacten impliceren, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria's’. Tennis kan dus, après-tennis niet.

Kantoor of bedrijf

Ook de bedrijven uit de zogenaamde niet-essentiële sectoren kunnen weer aan het werk. Al blijft telethuiswerk aanbevolen bij alle niet-essentiële ondernemingen – hoe groot of hoe klein die ook zijn – en dat ‘voor alle personeelsleden wiens functie zich daartoe leent’.

Waar telethuiswerk niet wordt toegepast, geldt de anderhalvemeter-regel. En die regel is ook van toepassing wanneer de werkgever vervoer organiseert van en naar het werk, of tijdens het werk.

De ondernemingen hebben bovendien de plicht om tijdig passende preventiemaatregelen te nemen. Dat zijn: veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard, zoals die beschreven worden in de generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan. De generieke gids staat online, op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De voorschriften uit de gids worden aangevuld met richtlijnen op sectoraal of ondernemingsniveau, en eventueel met andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

Collectieve maatregelen hebben altijd voorrang op individuele maatregelen.

De passende preventiemaatregelen worden op ondernemingsniveau uitgewerkt en worden genomen ‘met inachtneming van het sociaal overleg in de onderneming’, of bij gebrek daaraan, in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

De ondernemingen moeten hun werknemers tijdig informeren over die preventiemaatregelen. En zij moeten hen een passende opleiding geven, zodat de preventiemaatregelen correct worden toegepast. De bedrijven moeten ook derden – klanten, leveranciers en andere bezoekers – informeren over de preventiemaatregelen die bij hen van toepassing zijn.

De Sociale Inspectie zal de werkgevers en werknemers informeren en begeleiden, en bestraffen waar de regels overtreden worden.

Opgelet! De lokalen en werkplaatsen van de ondernemingen zijn op dit ogenblik alleen toegankelijk ‘in het kader van relaties tussen professionelen onderling’ en ‘tussen professionelen en overheden’. Dat geldt uiteraard niet voor de bedrijven die momenteel al hun deuren mogen openen voor het grote publiek.

Cruciale sectoren en essentiële diensten

De ondernemingen die de voorbije 7 weken open bleven omdat zij tot een cruciale sector behoren of essentiële diensten leveren en die zelf al veiligheidsmaatregelen hebben genomen, zijn niet verplicht om de generieke gids van de FOD Werk toe te passen. Zij kunnen die wel gebruiken als inspiratiebron.

Hun lokalen en werkplaatsen zijn wél toegankelijk voor het grote publiek, maar alleen als de interacties niet kunnen plaatsvinden op afstand, en met respect van de voorwaarden die worden opgelijst in een nieuwe bijlage. Of liever, die zouden moeten opgelijst worden in een nieuwe bijlage, want de bewuste bijlage zit niet bij het ministerieel besluit.
Het wijzigingsbesluit herhaalt dat de regels van de social distancing hier nageleefd moeten worden in de mate van het mogelijke.

Openbaar vervoer

Vanaf 12 jaar moet elke burger die de trein, tram, bus, metro of een ander vervoermiddel neemt dat door de openbare overheid georganiseerd wordt, de mond en neus bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof. Die maskerverplichting geldt vanaf het moment dat men het station binnen komt, en geldt ook op het perron of aan de bushalte.

Op stap met 2 vrienden

Samenscholingen blijven verboden. Voor huwelijken en begrafenissen verandert er niets. Maar wandelingen of andere fysieke activiteiten in open lucht, die niet gepaard gaan met fysiek contact, zijn vanaf nu mogelijk met alle personen die onder hetzelfde dak wonen – én met maximum 2 – altijd dezelfde – personen, met minstens anderhalve meter afstand tussen elke persoon.

Mondmasker toegelaten

In alle plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek is het vanaf nu toegelaten om een mondmasker te dragen of elk ander alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt. En dit uitsluitend om gezondheidsredenen.

Tot 10 mei

Al deze maatregelen zijn van toepassing tot en met 10 mei. Als alles goed gaat, gaan we dan over naar de volgende exit-fase.
Op die regel zijn er 2 uitzonderingen: het verbod op de meerdaagse schooluitstappen blijft gelden tot het einde van het schooljaar en de mogelijkheid om strafsancties op te leggen bij niet-naleving van de coronamaatregelen geldt al zeker tot en met 8 juni.

Het ministerieel besluit waarmee minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem de federale dringende maatregelen bijwerkt, geldt vanaf 4 mei 2020.

Carine Govaert
  317