Covid-19-exit: Op familiebezoek in de buurlanden

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Op zaterdag 30 mei heeft de regering weer enkele maatregelen tegen het coronavirus versoepeld. Die hebben te maken met onderwijs en uitstapjes naar de buurlanden. Over de toepassing van deze maatregelen bestaat heel wat discussie, maar dit is wat in het Belgisch Staatsblad staat:

Onderwijs

Het personeel van het lager onderwijs is niet langer verplicht om een mondmasker te dragen, maar het wordt wel ‘sterk aanbevolen’ om neus en mond te bedekken met een mondkapje of alternatief.

Dat advies wordt ook gegeven aan de personeelsleden en leerlingen van het secundair onderwijs, al hoeven de leerlingen geen neus-mond-bescherming meer te dragen tijdens pauzes of sportactiviteiten, of bij medische aandoeningen.

De verplichting om minstens anderhalve meter afstand te houden tot andere personen geldt niet voor de personeelsleden en leerlingen van het kleuteronderwijs.

Buurland

Niet-essentiële reizen van en naar België blijven verboden, maar het is toegelaten om familieleden te bezoeken die in de buurlanden wonen. Op voorwaarde dat men binnen de bubbel van vier blijft en de afstandsregel wordt nageleefd.

Onder dezelfde voorwaarden – bubbel (?) en social distancing – is het toegelaten om te gaan winkelen in een buurland.

Anderhalvemeterregel

De verplichting om minstens anderhalve meter afstand te houden tot andere personen gold al niet voor personen die onder hetzelfde dak wonen. Vanaf 18 mei valt die verplichting weg binnen het kleuteronderwijs én tussen alle kinderen tot en met 12 jaar.

Buurlanden: ‘Niet onverdeeld gelukkig’

De buurlanden reageren verbaasd op de Belgische beslissing om het grensverkeer te versoepelen. Frankrijk heeft alvast beslist om de grens met België gesloten te houden tot 15 juni. De versoepelingen gelden dus alleen ten aanzien van Duitsland, Nederland en Luxemburg.
En op het Journaal nuanceerde minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem ook het winkelen in de buurlanden. De grensbewoners moeten weer over de grens kunnen gaan shoppen, meent hij. Het is niet de bedoeling dat iemand vanuit het binnenland naar Nederland rijdt om er een stevig shoppingdagje van te maken.
Maar dát alles staat niet in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe versoepelingsmaatregelen verschenen op zaterdag 30 mei in het Belgisch Staatsblad en traden onmiddellijk in werking.

Zie ook:
Carine Govaert
  530