Covid-19: eedaflegging magistraten, advocaten en notarissen kan nog schriftelijk tot eind 2020

Koninklijk besluit tot aanpassing van artikel 5, eerste lid van de wet van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

De eedaflegging van de actoren van justitie - gerechtsdeskundigen, beëdigde vertalers, tolken of vertaler-tolken, magistraten, assessoren, lekenrechters, gerechtspersoneel, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders – kan nog tot 31 december 2020 schriftelijk plaatsvinden.

Normaal liep deze coronamaatregel slechts tot 3 juli 2020. Maar gezien de huidige situatie rond het virus werd beslist om de toepassing ervan te verlengen tot eind dit jaar.

In werking: 18 september 2020.

Zie ook
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  262