Covid-19: dan toch termijnverlengingen en afwijkende procedures bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Bijzondere machtenbesluit nr. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werkt al van bij het begin van de coronacrisis met een aangepaste dienstverlening. Zo zijn de lopende reguliere zittingen uitgesteld naar een latere datum (behalve de beroepen in uiterst dringende noodzakelijkheid en in het kader van versnelde procedures) en de openingsuren aangepast. Maar de wettelijke en reglementaire bepalingen m.b.t. de indiening van de beroepen en de procedurestukken werden niet gewijzigd. En ook de beroeps- en vervaltermijnen liepen gewoon door. Tot nu. Regering-Wilmès II komt alsnog over de brug met verlengingen van de processuele vervaltermijnen. En ze zorgt voor afwijkende procedures zoals de behandeling van beroepen zonder openbare terechtzitting, communicatie via e-mail, enz.

Termijnen voor instellen en behandelen van beroepen met 30 dagen verlengd

De termijnen die van toepassing zijn op het instellen en het behandelen van de procedures voor de RvV die vervallen tijdens de crisisperiode (periode vanaf 9 april) en waarvan het verstrijken tot verval of een andere sanctie leidt of zou kunnen leiden worden van rechtswege verlengd tot 30 dagen na afloop van de crisisperiode.

Er wordt in een uitzondering voorzien voor vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Deze zaken moeten gewoon worden verdergezet.

Ook de beroepen van personen die van hun vrijheid zijn beroofd. Hier worden de beroepstermijnen die tijdens de crisis vervallen wel beperkt. Zij het beperkt, met 15 dagen.

Zonder openbare terechtzitting

De RvV kan beroepen in uiterst dringende noodzakelijkheid en in het kader van de versnelde procedures uitzonderlijke behandelen zonder openbare terechtzitting. En dat tot 30 dagen na de crisisperiode.

Het blijft minstens tot 18 mei belangrijk om waar mogelijk de beroepen volledig schriftelijk te behandelen. In de praktijk zal de bevoegde kamer aan de partijen een tijdschema voor de schriftelijke procedure meedelen.

Communicatie per e-mail

Tot 60 dagen na de crisisperiode kunnen de partijen hun procedurestukken en aanvullende stukken via e-mail indienen. Maar let op: het e-mailadres verschilt naargelang de procedure.

Ook de griffie zal tot 60 dagen na de crisis via e-mail communiceren, behalve als de betrokken vreemdelingen geen gebruik kan maken van elektronische procedures.

In werking

De termijnverlengingen gelden alvast retroactief, vanaf 9 april 2020 (dezelfde dag waarop een gelijkaardige termijnverlenging in werking is getreden voor de Rad van State en de gewone hoven en rechtbanken. Maar let op: de andere wijzigingen in het besluit zijn slechts vanaf 6 mei 2020 van toepassing.

Bron: Bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, BS 6 mei 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  339