Covid-19: corona-handelshuurlening aanvragen bij VLAIO kan nog tot 1 december 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, wat betreft de termijn en de praktische modaliteiten voor aanvragen

Een corona-handelshuurlening aanvragen bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kan nog tot 1 december 2020. De verhuurder moet de aanvraag bevestigen voor 4 december. Normaal was het na 1 oktober niet meer mogelijk om de coronahandelshuurlening aan te vragen. Maar omdat heel wat bedrijven nog steeds kampen met liquiditeitsproblemen en moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen, wordt de maatregel met 2 maanden verlengd.

Corona-handelshuurlening?
Zelfstandigen en vennootschappen die verplicht moesten sluiten door de coronamaatregelen en bedrijven uit de event-sector kunnen bij het Vlaams gewest een handelshuurlening aangaan waarbij de Vlaamse overheid maximaal 2 maanden huur voorschiet op voorwaarde dat de verhuurder één of 2 maanden huur kwijtscheldt. De lening heeft de vorm van een krediet op 2 jaar met een rente van 2%.

Het systeem is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder waarbij de huurder de lening aangaat (via PMV/z) en de verhuurder (mits de kwijtschelding van 1 of 2 maanden huur) zekerheid krijgt over de betaling van de volgende 2 maanden huur gezien PMV/z de huur rechtstreeks aan hem uitbetaalt.

In werking: 1 oktober 2020.

Zie ook
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  302