Covid-19 Brussels gewest: uithuiszettingen blijven verboden tot eind augustus, behalve bij acuut gevaar voor veiligheid

Volmachtbesluit nr. 2020/023 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt tot en met 31 augustus 2020

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest heeft het verbod op uithuiszettingen verlengd tot en met 31 augustus 2020. Mits 1 uitzondering: als er sprake is van een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de openbare veiligheid of de veiligheid van de bewoner(s) en er daardoor niet kan gewacht worden tot na 31 augustus. In dat geval kunnen uithuiszettingen wel. Tenminste als het acute veiligheidsrisico afdoende gemotiveerd is en de uit huis gezette personen een voorstel tot herhuisvesting hebben gekregen.

De regering wil absoluut vermijden dat mensen tijdens de pandemieperiode op straat belanden zonder zicht op een nieuwe, vaste woonoplossing.

Ze kiest deze keer uitdrukkelijk voor een langere periode van verlenging. Want volgens de regering kan herhuisvesting van gezinnen pas op een adequate manier worden hervat als de maatregelen van social distancing zijn opgeheven en ‘er een noodzakelijk periode van hervatting van de economische activiteit is verstreken’. Tot dan wil ze geen uithuiszetting uit woonplaatsen of verblijfplaatsen.

De regering stelt wel uitdrukkelijk dat huur, forfaitaire gebruiksvergoedingen en gebruiksvergoedingen die overeenkomen met de staat van het goed gewoon doorlopen tijdens de opschortingsperiode van de uithuiszettingen.

In werking: 29 mei 2020.

Bron: Volmachtbesluit nr. 2020/023 van 20 mei 2020 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt tot en met 31 augustus 2020, BS 29 mei 2020.
Zie ook
Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 april 2020 dat het verbod op uithuiszettingen verlengt tot en met 3 mei, BS 8 april 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  331