Covid-19 Brussels gewest: ook coronahinderpremie voor videotheken, carwashes, boekenwinkels en vastgoedmakelaars

Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Brusselse videotheken, carwashbedrijven, boekenwinkels en makelaars in onroerend erfgoed die omwille van de federale coronamaatregelen hun deuren moesten sluiten, kunnen de coronahinderpremie aanvragen. Ze stonden oorspronkelijk niet op het lijstje met begunstigden. Maar uit een grondige evaluatie blijkt dat ze op dezelfde manier getroffen zijn door de sluitingsplicht en dus evenveel risico lopen op liquiditeitsproblemen of faillissement als bijvoorbeeld horecazaken die van bij het begin recht hebben op de eenmalige premie van 4.000 euro. De Brusselse regering heeft daarom beslist om het lijstje begunstigden uit te breiden.

Concreet gaat het om
  • video, dvd en cd-verhuurbedrijven
  • carwashes
  • boekenwinkels die onder NACE-code 447.620 werken, en
  • makelaars in onroerend erfgoed.

Zij kunnen vanaf 29 april de premie aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Maar let op: er gelden wel aanvraagvoorwaarden. De ondernemingen kunnen de premie bijvoorbeeld alleen krijgen als ze minder dan 50 voltijdse equivalenten (VTE) tellen én een vestigingseenheid hebben in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Op de website van BEW staan alle voorwaarden nog eens op een rijtje en is ook het aanvraagformulier te vinden. Dat moet uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend.

In werking: 29 april 2020

Bron: Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 29 april 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  246