Covid-19: Brussel verlengt verbod op uithuiszetting tot 15 januari 2021

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 4 november 2020 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt

Het Brussels gewest voerde tijdens de eerste coronogolf een uithuiszettingsverbod in. Alle gerechtelijke en administratieve beslissingen tot uithuiszetting werden toen opgeschort tussen 17 maart en 31 augustus 2020. Maar toen kwam de tweede coronagolf en met die golf kwam er een nieuw uithuiszettingsverbod. Dat liep oorspronkelijk van 6 november tot en met 13 december 2020. Maar nu blijkt dat corona niet bedwongen is, wordt het uithuiszettingsverbod verlengd tot en met 15 januari 2021. Tot half januari zijn uithuiszettingen alleen mogelijk omwille van een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de openbare veiligheid.

De politiediensten kijken toe op de naleving van dit verbod. Zij mogen daarbij geweld en dwang gebruiken als dat nodig mocht zijn.

In werking op: 14 december 2020.

Zie ook:
Carine Govaert
  219