Covid-19: Beëindiging van studentenhuur en uitstel voor huurwaarborglening

Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen

Op 27 maart 2020 kondigde de Vlaamse regering een besluit af met maatregelen die de private en sociale huurmarkt moesten ondersteunen. Zoals een verbod op uithuiszetting. In een besluit van 8 mei focust de Vlaamse regering op de relance van die private en sociale huurmarkt. Van het hele relancepakket zijn er echter maar 2 maatregelen die zich op de private huurmarkt richten: de verlenging van één bepaalde termijn bij het aangaan van een huurwaarborglening en de beëindiging van een studentenhuurovereenkomst met een buitenlandse verhuurder.

De termijn van 3 maanden waarbinnen woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden een kopie van hun huurovereenkomst of ontwerp van huurovereenkomst aan de kredietgever moeten bezorgen wanneer zij een huurwaarborglening aangaan, wordt in principe met 3 maanden verlengd. Die maatregel gaat in op 12 maart en blijft geldig zolang de civiele noodsituatie duurt. Momenteel is dat tot en met 17 juli.

Een studentenovereenkomst die gesloten werd met een verhuurder die zijn hoofdverblijfplaats niet in België heeft, kan uitzonderlijk beëindigd worden met een aangetekende brief of met een e-mail met ontvangstbevestiging. De verhuurder die de overeenkomst correct beëindigde, mag het kot vervolgens op eigen kosten ontruimen. Hij is wel verplicht om de spullen van de student nog 3 maanden ergens te stockeren. De student kan zijn gerief gedurende die 3 maanden komen ophalen, zonder kosten. Daarna wordt alles eigendom van de verhuurder. Die regels zijn van toepassing op de studentenovereenkomsten die eindigen vanaf 20 mei 2020 tot en met de laatste dag van de civiele noodsituatie. Volgens een eerder besluit van de Vlaamse regering is 17 juli 2020 de laatste dag van de civiele noodsituatie.

Zie ook:
BVR van 27 maart 2020 (private en sociale huurmarkt).
BVR van 7 december 2018, art. 9 (huurwaarborglening).
BVR van 20 maart 2020 (civiele noodsituatie).
Carine Govaert
  295