Covid-19: Afwijkende procedures voor RvVb en HHC gelden tot 17 juli

Ministerieel besluit tot verlenging van sommige proceduremaatregelen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege

Met een ministerieel besluit van 24 april verlengt minister van Justitie en Handhaving, Omgeving en Toerisme alle afwijkingen op de proceduretermijnen en procedureregels voor de Raad voor Vergunningsbestwistingen (RvVb) en het Handhavingscollege (HHC) tot en met 17 juli 2020. 17 juli is ook de datum waarop de Vlaamse civiele noodsituatie omwille van het coronavirus afloopt.

Dat betekent dat de vervaltermijnen uit het DBRC-decreet en het DBRC-procedurebesluit geschorst blijven van 27 maart 2020 tot en met 17 juli 2020. En dat ook de termijnen om beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege niet verder lopen gedurende heel die periode.

In de procedures bij uiterst dringende noodzakelijkheid kunnen de processtukken eventueel per mail uitgewisseld worden, kunnen ook de betekeningen per mail gebeuren, en kan de kamervoorzitter beslissen om een zitting digitaal te laten verlopen of om een zaak onmiddellijk in beraad te nemen.

Het besluit tot verlenging van die anticoronamaatregelen is op 24 april 2020 in werking getreden.

Zie ook:
Carine Govaert
  261