Correctie op regels wedertewerkstelling beroepspersoneel hulpverleningszone

Beroepsbrandweermannen die medisch ongeschikt zijn verklaard voor de job, kunnen de zoneraad vragen om aangepaste job met lichtere operationele taken of met administratieve, technische of logistieke taken. Die wedertewerkstellingsregel staat onder voorwaarden ook open voor 65-plussers met minstens 15 jaar anciënniteit als beroepspersoneelslid met een operationele graad.

Het wedertewerkgestelde personeelslid behoudt zijn vroegere weddeschaal (tenzij hij een voordeliger weddeschaal kan genieten in zijn nieuwe functie) én blijft aanspraak maken op bevordering in de weddeschaal. Hij verliest voor wat betreft zijn administratieve loopbaan, de bevordering door verhoging in graad en de bevordering door mobiliteit.

De huidige regels van het Administratief Statuut van het operationeel Personeel van de Hulpverleningszones spreken elkaar echter tegen op dit punt. Door een verkeerde verwijzing lijkt het alsof het wedertewerkgestelde personeelslid ook zijn recht op bevordering in de weddeschaal verliest. Maar dat is dus niet zo.

De artikelverwijzing wordt aangepast via een erratum in het Staatsblad van 24 november 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, BS 24 november 2015.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

Afkondigingsdatum : 19/04/2014
Publicatiedatum : 01/10/2014

Gepubliceerd op 25-11-2015

  120