Correctie in KB dat horeca-uitbaters met omzet boven 25.000 euro verplicht om btw-kasticket uit te reiken via geregistreerde kassa

Via een erratum, dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2016, corrigeert de wetgever een fout in het ‘KB van 16 juni 2016’. Dat KB wijzigt het Btw-KB nr. 1 wat betreft de uitreiking van een kasticket via een geregistreerde kassa in de horecasector.

Correctie

In artikel 1 van het KB van 16 juni 2016 (‘nieuw’ art. 21bis, § 2, tweede lid, Btw-KB nr. 1) staat dat de belastingplichtige die zijn economische activiteit aanvangt na 1 juli 2016 gehouden is te verklaren, onder controle van de btw-administratie, dat naar alle waarschijnlijkheid het bedrag van zijn omzet uit restaurant- en cateringdiensten, 25.000 euro zal overschrijden.

Hier moet gelezen worden “…dat naar alle waarschijnlijkheid het bedrag van zijn omzet uit restaurant- en cateringdiensten, 25.000 euro nietzal overschrijden.”.

Btw-kasticket via geregistreerde kassa sinds 1 juli 2016

Sinds 1 juli 2016 is elke exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt, en elke traiteur die cateringdiensten verricht, verplicht om aan elke belastingplichtige of niet-belastingplichtige klant een btw-kasticket uit te reiken via een Geregistreerd Kassa Systeem (GKS) voor alle handelingen die hij in de uitoefening van de economische activiteit verricht en die verband houden met het verstrekken van maaltijden en dranken, al dan niet verschaft bij de maaltijd, inclusief alle verkopen van spijzen en dranken in deze inrichting. Dit wanneer zijn jaaromzet (excl. btw) voor de restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van de diensten die bestaan uit het verschaffen van dranken, meer bedraagt dan 25.000 euro (‘nieuw’ art. 21bis, Btw-KB nr. 1, ingevoerd door art. 1, KB van 16 juni 2016).

In werking

Het KB van 16 juni 2016 trad in werking op 1 juli 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 16 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector […] - Erratum, BS 7 juli 2016. Bron:Koninklijk besluit van 16 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 24 juni 2016.
Zie ook:Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 31 december 1992 (Btw-KB nr. 1) (art. 21bis)

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector

Afkondigingsdatum : 16/06/2016
Publicatiedatum : 24/06/2016

Gepubliceerd op 14-07-2016

  110