Consumptieprijsindex september: voor het eerst sinds 2009 deflatie

De consumptieprijsindex van september 2014 bedraagt 100,09 punten. Hij daalde met 0,08 punt of 0,08% ten opzichte van augustus 2014. De inflatie daalt in september tot -0,12%. Ze wordt hiermee voor het eerst negatief sinds november 2009.

Gezondheidsindex

De gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt om de huur- en loonindexeringen te berekenen, daalde in september 2014 met 0,06 punt tot 100,06 punten, tegenover 100,12 punten in augustus 2014.

Rekenkundig gemiddelde

Het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier maanden (juni, juli, augustus en september 2014), dat gebruikt wordt voor de vergelijking met de spilindex, bedroeg in september 100,25 punten, tegenover 100,30 punten in augustus.

Spilindex

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die 101,02 punten bedraagt, is in september 2014 niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond plaats in november 2012.

Belangrijkste prijsbewegingen

De producten met het grootste indexverhogend effect tegenover augustus 2014 waren:

  • groenten (incl. aardappelen): +0,040 punt;
  • buitenlandse pakketreizen: +0,035 punt;
  • vakantiedorpen: +0,030 punt.

Deze verhoging werd gedeeltelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor:

  • vliegtuigtickets: -0,080 punt;
  • fruit: -0,055 punt;
  • vis: -0,030 punt.

Deflatie en lonen

De inflatie bedraagt in september -0,12%, tegenover 0,02% in augustus en 0,34% in juli 2014. De inflatie wordt hiermee voor het eerst negatief sinds november 2009, toen ze eveneens -0,12% bedroeg.

Door de negatieve inflatie (deflatie) passen sommige economische sectoren al een negatieve loonindexering toe. Zo zagen de werknemers uit de cement- en de petroleumnijverheid, uit de gas-, stroom- en havensector, uit de banksector, en de notarisbedienden recent hun loon zakken. En de negatieve inflatie van september kan het aantal sectoren met een mogelijke loonsverlaging nog uitbreiden. De bedrijven kunnen echter ook beslissen om de negatieve indexering niet toe te passen.

HR-specialisten voorspellen dat de 400.000 bedienden van het ANPCB (aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden) in januari 2014 hun loon lichtjes zullen zien dalen.

Uitkeringstrekkers en ambtenaren moeten door de historisch lage inflatie langer wachten op een indexaanpassing. Het Federaal Planbureau verwacht dat de sociale uitkeringen in april 2015 en de lonen van de ambtenaren in mei 2015 met 2% zullen stijgen.

Inflatie

De inflatie op basis van de gezondheidsindex stijgt in september 2014 en bedraagt nu 0,03%, tegenover 0,02% in augustus 2014 en 0,22% in juli 2014.

De inflatie voor energieproducten blijft negatief en daalt verder naar -7,73%, tegenover -6,87% in augustus 2014 en -9,33% in juli 2014.

De inflatie zonder energieproducten daalt in september 2014 tot 0,95%, tegenover 0,97% in augustus en 1,30% in juli 2014.

De inflatie voor voeding daalt deze maand verder naar -1,07% ten opzichte van -0,72% in augustus en 0,01% in juli 2014.

Bron:Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2014, BS 30 september 2014.
Zie ook:– Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2014, BS 29 augustus 2014. – FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Persbericht “Consumptieprijsindex van september 2014’’, 29 september 2014.

Christine Van Geel

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2014

Afkondigingsdatum : 30/09/2014
Publicatiedatum : 30/09/2014

Gepubliceerd op 01-10-2014

  176