Concordantietabel bij nieuw ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ in het Staatsblad

Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

De ‘wet van 23 maart 2019’ die het nieuwe ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (afgekort: WVV) heeft ingevoerd, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019.

Via de ‘wet van 6 juni 2019’ voegt de wetgever nu de “omzettingstabel” (concordantietabel) als bijlage toe aan de ‘wet van 23 maart 2019’.

Concordantietabel

In deze omzettingstabel (concordantietabel) wordt verwezen naar de overgenomen wetsartikelen uit het oude ‘Wetboek van vennootschappen’, uit de ‘wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen’, en uit de ‘wet van 31 maart 1898 op de Beroepsverenigingen’.

Ter herinnering

Het nieuwe WVV trad op 1 mei 2019 in werking voor nieuwe vennootschappen, verenigingen en stichtingen.
Op de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die bestonden op 1 mei 2019 is het nieuwe WVV voor het eerst van toepassing vanaf 1 januari 2020.

Het ‘KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (KB/WVV) verscheen in de tweede editie van het Belgisch Staatsblad van 30 april 2019.
De inwerkingtreding van het KB/WVV volgt die van het nieuwe ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’.

In werking

De wet van 6 juni 2019 treedt in werking op 1 mei 2019.

Bron: Wet van 6 juni 2019 tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, BS 24 juni 2019.
Zie ook:
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, BS 4 april 2019.
Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 30 april 2019 (KB/WVV).
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  1141