Commissie veiligheidsvoorwaarden bewakingspersoneel wordt kleiner

De ‘Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden’ bestaat voortaan uit 5 leden. Huidig Directeur-generaal van de Directie Private Veiligheid, Philip Willekens, kiest daarmee voor een kleiner team dan zijn voorganger Jérôme Glorie die nog voor 6 onderzoekers ging.

Veel beweging is er echter niet. Alleen Béatrice Decant is nieuw in de commissie. Net als Marie Bocquet, Dominique Van Dam, Bert Hoffer en Philippe Jaquemyns die er al bij zijn sinds de oprichting van de commissie in 2006, is ze personeelslid van de Directie Private Veiligheid. Destijds werd trouwens ook voor een 5-koppig team gekozen.

Samen geven ze advies binnen de ‘onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden van het personeel in de bewakingssector’. Personen die actief zijn in de bewakingssector moeten een identificatiekaart op zak hebben. Ze krijgen die van de Directie Private Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken, wanneer ze voldoen aan verschillende criteria: onder meer opleiding, goed gedrag, leeftijd, nationaliteit, enz. De Directie zal de aanvragen voor identificatiekaarten grondig onderzoeken. In bepaalde gevallen (bv. wanneer de betrokkene gekend is bij de diensten wegens feiten die en tegenindicatie van het gewenste profiel kunnen vormen) kan de ambtenaar een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden opstarten. Ook ondernemingen uit de sector kunnen een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden vragen van een persoon die ze willen aanwerven. Het onderzoek wordt naargelang het geval uitgevoerd door de politie, het parket, de onderzoeksrechter of Staatsveiligheid. Zij maken een rapport op met daarin een overzicht van de feiten die kunnen raken aan het vertrouwen in de betrokkene. Dit bezorgen ze aan de ambtenaar van de Directie Private Veiligheid die het op zijn beurt voorlegt aan de ‘Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden’. De commissie geeft de ambtenaar advies. Maar het is uiteindelijk de ambtenaar die beslist of de betrokkene aan de veiligheidsvoorwaarden voldoet en er al dan niet een identificatiekaart kan volgen.

De huidige akte tot samenstelling van de Commissie van 1 oktober 2014 is op 28 oktober in het Staatsblad verschenen. De oprichtingsakte van 24 januari 2006 (zoals gewijzigd in 2010) wordt opgeheven.

Bron:Akte tot samenstelling van de « Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden » van 1 oktober 2014, BS 28 oktober 2014.
Zie ook Koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaart en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden, BS 16 november 2005. (art. 16) Wet op de private veiligheid van 10 april 1990. (art. 7) Akte tot oprichting van de « Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden » van 24 januari 2006, BS 16 februari 2006. Akte tot wijziging van de akte van 24 januari 2006 tot oprichting van de « Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden » van 21 september 2010, BS 6 oktober 2010.

Laure Lemmens

Akte tot samenstelling van de «Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden»

Afkondigingsdatum : 01/10/2014
Publicatiedatum : 28/10/2014

Gepubliceerd op 30-10-2014

  158