Colleges hulpverleningszones mogen vergaderen via e-mail of videoconferentie

Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, voor wat betreft het elektronisch vergaderen

Zonecolleges, de organen die samen met de zoneraden instaan voor het bestuur van de hulpverleningszones, mogen voortaan vergaderen per e-mail of via videoconferentie. Dat moet het voor heel wat zones makkelijker maken om snel de nodige beslissingen te kunnen nemen.
Het is voor heel wat – vaak grote – zones immers erg moeilijk om alle collegeleden op hetzelfde moment samen te krijgen. Met heel wat praktische problemen tot gevolg. Dossiers lopen vertraging op, beslissingen worden uitgesteld, enz. De wetgever hoopt die issues nu op te lossen door de zonecolleges de mogelijkheid te geven om ook van op afstand te vergaderen.
Maar het ‘elektronisch vergaderen’ wordt niet persé overal van kracht. De zonecolleges zijn immers verplicht om hun huishoudelijk reglement aan te passen, willen ze er gebruik van maken. Ze moeten in eerste instantie de gevallen specificeren waarin de collegeleden op afstand kunnen deelnemen aan vergaderingen. En ze moeten de nadere regels hiervoor vastleggen. In elk geval worden de leden die op afstand deelnemen als aanwezig beschouwd in het kader van de quorum- en meerderheidsvoorwaarden. De meerderheid van de leden moet immers aanwezig zijn om geldig te beraadslagen. Beslissingen worden steeds bij meerderheid van de stemmen genomen.
De zonecolleges kunnen voortaan trouwens ook uitdrukkelijk de dossiers aanduiden waarvoor een schriftelijke procedure vereist is. Ook dit moet in detail worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. De collegeleden moeten unaniem instemmen met het gebruik van de schriftelijke procedure. De beslissing om een dossier aan een schriftelijke procedure te onderwerpen is echter niet definitief. Ieder collegelid kan vragen om een punt dat onderworpen is aan de schriftelijke procedure toch op een vergadering te bespreken. In dat geval is het betrokken item niet meer onderworpen aan de schriftelijke procedure.
Nog even dit. Elektronisch vergaderen wordt niet ingevoerd voor de zoneraden. Deze vergaderingen zijn immers openbaar, waardoor het praktisch onmogelijk wordt om via e-mail of videoconferentie te beraadslagen.
In werking: 3 december 2017 (10 dagen na publicatie)
Bron: Wet van 2 november 2017 tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, voor wat betreft het elektronisch vergaderen, BS 23 november 2017.
Zie ook
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, BS 31 juli 2007 (art. 61).
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  310