Colaes wijzigt bijzonder reglement vredegerechten arrondissement Antwerpen

Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement ANTWERPEN (Antwerpen, Mechelen, Turnhout)

Joëlle Colaes, de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank te Antwerpen, heeft nieuwe bijzondere reglementen van de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen opgesteld. Ze gelden sinds 1 september 2017.
Aan dat van de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout, is niets veranderd.
Aan het bijzonder reglement van de vredegerechten wel. Maar de wijzigingen zijn miniem. Aangezien het vredegerecht van het negende kanton is verhuisd van de Turnhoutsebaan in Borgerhout naar de Bolivarplaats 20 in Antwerpen, is die adreswijziging ook in het bijzonder reglement verwerkt.
Daarnaast is het adres van alle vredegerechten op de Bolivarplaats 20 ook aangepast. Voortaan hebben de acht kantons die op dat adres zetelen eenzelfde busnummer, namelijk bus 19. En een centraal telefoonnummer: 03/257 81 24. Andere wijzigingen zijn er niet.
De nieuwe bijzondere reglementen van 31 augustus 2017 zijn in werking getreden op 1 september 2017, start van het nieuwe gerechtelijke jaar.
Bron: Beschikking van 31 augustus 2017 tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement ANTWERPEN (Antwerpen, Mechelen, Turnhout), BS 08 september 2017
Ilse Vogelaere
  678