Codex over het welzijn op het werk: erratum corrigeert datum vaststellings-KB

De Codex over het welzijn op het werk omvat zoals bekend de reglementaire bepalingen over het welzijn van werknemers op het werk. De gloednieuwe codex is uitgevaardigd via 10 vaststellings-KB’s van 28 april 2017 die op 2 juni in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn. Elk van die KB’s stelt één van de boeken van de codex vast. Met een overgangsperiode van twee jaar die begint te lopen vanaf 12 juni 2017, het moment waarop de nieuwe codex in werking treedt.

Maar het KB tot vaststelling van boek I. - Algemene beginselen van de codex over het welzijn op het werk, kreeg als datum ‘28 april 2016’. Dat moet natuurlijk ‘28 april 2017’ zijn. Een erratum voert die correctie nu door.

Bron:Koninklijk besluit van 28 april 2016 tot vaststelling van boek I. - Algemene beginselen van de codex over het welzijn op het werk. – Erratum, BS 12 juni 2017

Steven Bellemans

Afkondigingsdatum : 28/04/2017
Publicatiedatum : 02/06/2017

Gepubliceerd op 12-06-2017

  525