Cel voor Financiële Informatieverwerking houdt OCAD, ADIV en Staatsveiligheid permanent op de hoogte van terrorisme (art. 227 Potpourri II)

De Cel voor Financiële Informatieverwerking gaat voortaan nauwer communiceren met het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) de Belgische Staatsveiligheid en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht (ADIV). De Potpourri II-wet voorziet in de uitbouw van een permanent communicatiekanaal in strijd tegen terrorisme, de financiering van terrorisme en witwasverrichtingen die ermee verband kunnen houden.

Momenteel is zo’n doorgedreven informatie-uitwisseling alleen mogelijk met buitenlandse financiële inlichtingeneenheden, de tegenhangers van de Belgische Cel voor Financiële Informatieverwerking. Na de terreuraanslagen in Parijs en de gebeurtenissen in Verviers is echter pijnlijk duidelijk geworden dat er ook nood is aan verregaande communicatie en samenwerking zowel met de OCAD als met de Belgische Staatsveiligheid en de ADIV.

De Witwaswet wordt daarom aangepast. België komt met de maatregel ook tegemoet aan aanbeveling 2 van Financiële Actiegroep FAG: ‘Landen moeten ervoor zorgen dat beleidsmakers, de financiële inlichtingeneenheid, wetshandhavingsautoriteiten, controleautoriteiten en andere relevante bevoegde autoriteiten op vlak van beleidsvorming en op operationeel niveau over doeltreffende werkwijzen beschikken die hen in staat stellen op nationaal vlak samen te werken en, desgevallend, een coördinerende rol te spelen bij het opstellen en uitvoeren van beleidslijnen en activiteiten ter bestrijding van witwassen, financiering van terrorisme en financiering van proliferatie van massavernietingswapens’.

Artikel 227 van de Potpourri II-wet bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepaling treedt dus volgens de normale regel in werking, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 29 februari 2016.

Bron:Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 227 Potpourri II).

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 05/02/2016
Publicatiedatum : 19/02/2016

Gepubliceerd op 25-02-2016

  105