Castreren van varkens nu al verboden in Brussel

In 2010 ondertekenden vertegenwoordigers van de landbouw, de vleesindustrie, de detailhandel, de wetenschap, dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties de ‘Europese verklaring voor alternatieven voor chirurgische castratie van varkens’. Daarin engageerden zij zich om de chirurgische castratie van biggen te verbieden vanaf 1 januari 2018. Niet-chirurgische castratie, zonder verdoving of pijnstillers, was al verboden. Op 28 maart 2013 sloten de Belgische landbouworganisaties Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en FWA eveneens een princiepsakkoord met de retail- en voedingsindustrie om het chirurgisch castreren van biggen stop te zetten vanaf 2018.

Maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil zo lang niet wachten. Het gewest schaft nu al de uitzondering af op het verbod om één of meer gevoelige delen van het lichaam van een varken te verwijderen of te beschadigen. Daardoor is chirurgische castratie van biggen al vanaf 26 september 2015 verboden op het grondgebied van het Brussels gewest.

De impact van deze maatregel is eerder symbolisch. Brussel telde in 2011, welgeteld 21 landbouwbedrijven, en de meeste daarvan legden zich toe op groententeelt, niet op veeteelt…

Naast Brussel werkt ook Vlaanderen aan een castratieverbod, maar pas vanaf 2018. Dat staat althans in de beleidsnota van minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts.

Mannelijke biggen worden gecastreerd om te vermijden dat er vlees met een onaangename berengeur op de markt zou komen. Volgens de SALV – de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij – is ongeveer 3% van de niet-gecastreerde beren een ‘stinker’ (p. 9).

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 4 juni 2015 houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort (uitzondering voor varkens op wettelijk verbod op beschadiging), BS 16 september 2015.
Zie ook: Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, BS 3 december 1986 (art. 17bis van de Dierenwelzijnswet, over het wettelijk verbod op het beschadigen van dieren).

Carine Govaert

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort

Afkondigingsdatum : 04/06/2015
Publicatiedatum : 16/09/2015

Gepubliceerd op 17-09-2015

  201