Buitenlandse beleggingsondernemingen kunnen zonder FSMA-vergunning consumentenkredieten verstrekken (art. 30 DB?WER)

Beleggingsondernemingen die vallen onder het recht van een andere lidstaat van de EER en op grond van hun nationaal recht consumentenkredietovereenkomsten mogen verlenen in hun herkomstland mogen dat ook in ons land doen. Zondere voorafgaande vergunning van de FSMA. Ze kunnen dat doen via de vestiging van een bijkantoor in ons land of in het kader van het vrij verrichten van diensten.

Die mogelijkheid bestaat al langer voor onder meer buitenlande kredietinstellingen, instellingen voor elektronisch geld en betalingsinstellingen die in hun land consumentenkredietoverenkomsten mogen verstrekken.

Artikel 30 van de wet van 26 oktober 2015 treedt in werking op 1 november 2015.

Bron:Wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen, BS 30 oktober 2015 (art. 30 DB WER)
Wetboek van economisch recht (art. VII.174)

Ilse Vogelaere

Wet houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen

Afkondigingsdatum : 26/10/2015
Publicatiedatum : 30/10/2015

Gepubliceerd op 04-11-2015

  95