Btw-vrijstelling kleine ondernemingen: EU stemt in met verhoging omzetdrempel

Op 1 januari 2016 zal de omzetdrempel voor het toepassen van de ‘kleine ondernemingsregeling’ inzake btw stijgen van 15.000 euro tot 25.000 euro.

Kleine ondernemingen met een in België gerealiseerde jaaromzet van niet meer dan 25.000 euro (excl. btw), zullen vanaf 1 januari 2016 kunnen opteren voor een btw-vrijstelling voor de leveringen van goederen en diensten die ze verrichten.

Opgelet! De wet die de overgang naar de drempel van 25.000 euro regelt, is echter nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad. Maar België heeft ook een machtiging nodig van de Europese Raad om de verhoging te mogen doorvoeren.

De Belgische Regering diende al in 2012 bij de Europese Commissie een verzoek in om de omzetdrempel voor het toepassen van de ‘kleine ondernemingsregeling’ inzake btw te mogen verhogen tot 25.000 euro. Dat verzoek werd ingewilligd via het uitvoeringsbesluit 2013/53/EU. Maar dat besluit is van toepassing vanaf 1 januari 2013 en verstrijkt in ieder geval op 31 december 2015.

Om de omzetdrempel op 1 januari 2016 te kunnen verhogen, moest België de Europese Commissie dus om een nieuwe machtiging vragen. Die kreeg ze nu via het uitvoeringsbesluit (EU) van 2015/2348, dat de toepassing van het uitvoeringsbesluit 2013/53/EU verlengt tot en met 31 december 2018.

Bron:Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2348 van de Raad van 10 december 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/53/EU waarbij het Koninkrijk België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te stellen die afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, PB.L. 16 december 2015, afl. 330, 51.
Zie ook: Uitvoeringsbesluit 2013/53/EU van de Raad van 22 januari 2013 waarbij het Koninkrijk België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te stellen die afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, PB.L. 25 januari 2013, afl. 22, 13.

Christine Van Geel

Uitvoeringsbesluit (EU) nr. 2015/2348 van de Raad tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/53/EU waarbij het Koninkrijk België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te stellen die afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

Afkondigingsdatum : 10/12/2015
Publicatiedatum : 16/12/2015

Gepubliceerd op 18-12-2015

  105