Btw op elektriciteit opnieuw naar 21%

De federale regering maakt vanaf 1 september een einde aan de verlaagde btw op elektriciteit voor huishoudelijke afnemers. De tariefwijziging komt er om ‘budgettaire redenen’.

De Europese Btw-richtlijn laat toe dat de lidstaten een verlaagd btw-tarief toepassen op een aantal specifieke producten, waaronder elektriciteit. Ons land maakte van die mogelijkheid gebruik en verlaagde het btw-tarief op de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers van 21% naar 6% op 1 april 2014.

Op 1 september 2015 vindt de omgekeerde beweging plaats. Van dan af betalen ook de huishoudelijke afnemers opnieuw 21% btw, net als de professionele afnemers nu.

En net als bij de invoering van het verlaagd btw-tarief, komt er ook nu een overgangsregeling voor de voorschotten die tot 31 augustus 2015 worden aangerekend en die betrekking hebben op leveringen op of na 1 september.

Een huishoudelijke afnemer is een natuurlijke persoon die elektriciteit aankoopt voor zijn eigen huishoudelijk gebruik, met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten. Vennootschappen, en andere rechtspersonen, zoals gemeenten of vzw’s, konden geen aanspraak maken op het verlaagd tarief.

Bron:Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven (art. 1bis van het KB nr. 20), BS 28 augustus 2015.

Ilse Vogelaere / Carine Govaert

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven

Afkondigingsdatum : 23/08/2015
Publicatiedatum : 31/08/2015

Gepubliceerd op 31-08-2015

  1102