Btw-boete voor horeca-uitbaters zonder witte kassa of met kassa die niet voldoet aan wettelijke regels

Voortaan riskeren ook horeca-uitbaters die (nog) geen GKS bezitten - en volgens het KB van 30 december 2009 toch zo’n kassa moeten hebben - een btw-boete die varieert tussen 1.500 euro (1ste overtreding) en 5.000 euro (3de overtreding en elke volgende). En er zijn nu ook aparte boetes voor uitbaters die een btw-kasticket, rekening of ontvangstbewijs afleveren dat niet alle wettelijke vermeldingen bevat.

Een KB van 11 mei 2017 heeft de lijst van de niet-proportionele btw-boeten aangepast, voor horeca-uitbaters die verplicht zijn om een btw-kasticket uit te reiken via een geregistreerd kassasysteem (GKS) (wijziging Bijlage, Afdeling 2., II. ‘Kasticket en rekening of ontvangstbewijs’, Btw-KB nr. 44; art. 1, KB van 11 mei 2017).

Overzicht niet-proportionele btw-boeten

Hierna volgt een overzicht van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het vlak van btw wat betreft de kastickets, rekeningen of ontvangstbewijzen in de horecasector (Bijlage, Afdeling 2., II. ‘Kasticket en rekening of ontvangstbewijs’, Btw-KB nr. 44, gewijzigd door art. 1, KB van 11 mei 2017):

Kasticket en rekening of ontvangstbewijs in de horecasector
A. Het niet houden van een kassasysteem dat voldoet aan het ‘KB van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen’ 1ste overtreding: 1.500 EUR
 2de overtreding: 3.000 EUR
 volgende overtredingen: 5.000 EUR
B. Niet naleving van de verplichting tot uitreiking van een kasticket, rekening of ontvangstbewijs als bedoeld in het ‘KB nr. 1 van 29 december 19921ste overtreding: 50 EUR met een maximum van 500 EUR (boete per kasticket, rekening of ontvangstbewijs)
 2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EUR (boete per kasticket, rekening of ontvangstbewijs)
 volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EUR (boete per kasticket, rekening of ontvangstbewijs)
C. Niet naleving van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, rekening of ontvangstbewijs voorzien door of krachtens de regelgeving (art. 2, eerste lid, punt 4, KB van 30 december 1992; art. 22, § 2, Btw-KB nr. 1) 1ste overtreding:
  • louter toevallig: 25 EUR met een minimum van 50 EUR en een maximum van 250 EUR;
  • overige: 50 EUR met een maximum van 500 EUR
(boete per kasticket, rekening of ontvangstbewijs)
 2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EUR (boete per kasticket, rekening of ontvangstbewijs)
 volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EUR (boete per kasticket, rekening of ontvangstbewijs)
D. Het gebruik, ter vervanging van een rekening of ontvangstbewijs, van een niet vergunde geregistreerde kassa of van een niet krachtens artikel 22, § 9, van het ‘KB nr. 1 van 29 december 1992’ vergunde procedure, of die niet voldoet aan de door of krachtens de regelgeving vereiste voorwaarden 1ste overtreding: 1.000 EUR
 2de overtreding: 2.000 EUR
 volgende overtredingen: 3.000 EUR
E. Gebrek aan rechtvaardiging van de bestemming van de rekeningen en ontvangstbewijzen, afkomstig van de drukker1ste overtreding: 500 EUR
 2de overtreding: 2.000 EUR
  volgende overtredingen: 3.000 EUR
F. Overtredingen van verplichtingen die door of krachtens de regelgeving worden opgelegd aan de erkende drukkers 1ste overtreding: 1.000 EUR
 volgende overtredingen: 2.000 EUR

Btw-kasticket via geregistreerde kassa sinds 1 juli 2016

Sinds 1 juli 2016 is elke exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt, en elke traiteur die cateringdiensten verricht, verplicht om aan elke belastingplichtige of niet-belastingplichtige klant een btw-kasticket uit te reiken via een geregistreerd kassasysteem (GKS) voor alle handelingen die hij in de uitoefening van de economische activiteit verricht en die verband houden met het verstrekken van maaltijden en dranken, al dan niet verschaft bij de maaltijd, inclusief alle verkopen van spijzen en dranken in deze inrichting. Dit wanneer zijn jaaromzet (excl. btw) voor de restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van de diensten die bestaan uit het verschaffen van dranken, meer bedraagt dan 25.000 euro (art. 21bis, Btw-KB nr. 1, ingevoerd door art. 1, KB van 16 juni 2016).

In werking

Het KB van 11 mei 2017 treedt in werking op 11 juni 2017, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 11 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector, BS 1 juni 2017.
Zie ook:– Koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 17 juli 2012 (Bijlage, Afdeling 2., II. ‘Kasticket en rekening of ontvangstbewijs’) – Koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, BS 31 december 2009;err. BS 26 januari 2010 (art. 2, eerste lid, punt 4) – Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 31 december 1992 (Btw-KB nr. 1) (art. 21bis en art. 22, § 1, eerste lid, § 2 en § 9) – Circulaire AAFisc Nr. 33/2016 (nr. E.T.124.747) d.d. 8 november 2016. - Geregistreerd kassasysteem GKS. - Horeca. - Verplichtingen. - Controlemodule. - Geregistreerd kassasysteem in de horecasector, uitvoering van de wet van 30 juli 2013, van het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 ter uitvoering van deze wet en van het koninklijk besluit van 30 december 2009, BS 16 januari 2017; err., BS 31 januari 2017.– Koninklijk besluit van 16 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 24 juni 2016; err., BS 7 juli 2016.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector

Afkondigingsdatum : 11/05/2017
Publicatiedatum : 01/06/2017

Gepubliceerd op 08-06-2017

  1408