Brussel geeft premie van 214,68 euro aan huurders in financiële moeilijkheden door covid-19

Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/028 ter invoering van een premie ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomensverlies ondergaan door de COVID-19 gezondheidscrisis

De Brusselse regering geeft een premie aan huurders met een beperkt budget die inkomensverlies lijden door de coronacrisis. De premie is alleen bestemd voor wie huurt op de private huurmarkt.

De covid-19-huurpremie bedraagt 214,68 euro en wordt toegekend aan huurders die vóór 14 maart 2020 een huurovereenkomst ondertekenden voor een woning die zij gebruiken als hoofdverblijfplaats. Waarom juist 214,68 euro? Omdat dat bedrag overeenkomt met 2 keer het basisbedrag van de huurtoelage voor een kandidaat-huurder in de sociale huisvesting.

De huurder die de huurpremie wil krijgen, moet kunnen bewijzen dat hij een vermindering of een totaal verlies van beroepsinkomen heeft geleden door de social-distancingmaatregelen.
Is de huurder een werknemer, dan is er sprake van een inkomensverlies vanaf 15 dagen tijdelijke werkloosheid.
Huurders-zelfstandigen hebben recht op de premie als zij in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht of voor een andere gewestelijke premie die voorbehouden is aan de zelfstandigen die uitgesloten zijn van het overbruggingsrecht.

Er is ook nog een andere voorwaarde: het nettobelastbaar inkomen van het gezin waarvan de huurder deel uitmaakt, mag volgens de meest recente cijfers (inkomsten van 2019 of 2018) niet hoger zijn dan:
  • 34.924,76 euro voor een alleenstaande huurder,
  • 38.805,30 euro voor een gezin met één inkomen, en
  • 44.348,97 euro voor een gezin met meer dan één inkomen.
Die plafonds worden verhoogd voor kinderen ten laste en voor gehandicapte gezinsleden.

Sociale huurders en huurders die tegelijkertijd ook eigenaar of vruchtgebruiker zijn van een onroerend goed komen niet in aanmerking voor deze premie.

Er wordt overigens maar één premie toegekend per gezin, per woning. Het is de directeur van de Directie Financieel Beheer van Brussel Fiscaliteit die zorgt voor de uitbetaling van de premie. Brussel Fiscaliteit zal zélf het initiatief nemen: de dienst verwittigt zélf alle personen die in aanmerking komen voor de premie met een brief. Wie zo’n brief krijgt, moet dan online, via MyTax, bevestigen dat hij werkelijk voldoet aan alle voorwaarden om de premie te krijgen.
Alleen als de huurder geen toegang heeft tot MyTax, of als MytTax niet werkt, kan dat per brief. Wie op 1 juli 2020 nog geen brief gekregen heeft en denkt in aanmerking te komen, kan de premie vóór 31 december nog zelf aanvragen met een formulier op MyTax.

Wie fraudeert, moet de premie terugbetalen en riskeert een administratieve boete van 1.000 euro.

Het Brusselse besluit tot toekenning van een covid-19-huurpremie treedt in werking op 3 juni 2020.

Carine Govaert
  353