Brussel geeft dier recht op ‘eigen belang en waardigheid’

Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren houdende erkenning van het specifiek statuut voor het dier

Volgens ons huidig recht is een dier een ‘zaak’ en volgt het de regels van de ‘roerende en onroerende goederen’. Maar dat is vanuit maatschappelijk en filosofisch standpunt niet meer te verantwoorden, menen de Brusselse parlementsleden. Dieren zijn intelligenter en hebben meer pijnervaring dan tot nu werd aangenomen. Vandaar dat de Brusselse versie van de dierenwelzijnswet vanaf nu aanvangt met de formule: “Een dier is een levend wezen met gevoel, eigen belangen en waardigheid, dat bijzondere bescherming geniet”.

Brussel geeft toe dat deze aanpassing eerder symbolisch is, maar hoopt zo de rechters te kunnen aansporen om overtredingen op de dierenwelzijnsregels harder aan te pakken.

Het Brussels parlement had dit voorschrift graag ingeschreven in het Burgerlijk Wetboek, maar is daarvoor niet bevoegd. En dus wordt de dierenrechtenformule in de dierenwelzijnswet ingevoegd, waarvoor het deelstaatparlement wél bevoegd is.
Met deze aanpassing volgt het Brussels gewest het voorbeeld van andere landen, zoals Nederland, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Eerder voerde de Brusselse regering ook al de verplichting in om een gelijkaardige formule op te nemen in alle advertenties waarin huisdieren te koop worden aangeboden.

Van toepassing
Brussels gewest. Vanaf 27 december 2018.

Zie ook:
Carine Govaert
  99