Boetes voor energieleveranciers die jongste energiebijdrage niet snel genoeg doorstorten (art. 8 PD 2017)

De Vlaamse Belastingdienst Vlabel kan boetes opleggen wanneer de zogenaamde ‘toegangshouders’ de informatie over de energiebijdrage per afnamepunt elektriciteit niet, of niet snel genoeg, doorspelen aan de Vlaamse overheid. De boete kan oplopen tot 20.000 euro … Vlabel kan ook een boete per dag vertraging opleggen wanneer de toegangshouder de geïnde bijdragen niet snel genoeg doorstort aan het gewest.

Het Vlaams gewest voerde op 1 januari 2015 een vaste, maandelijkse heffing in per afnamepunt van elektriciteit dat toegang verleent tot een elektriciteitsdistributienet, een plaatselijk vervoersnet of een erkend gesloten distributienetwerk voor elektriciteit. De bijdrage wordt betaald door de afnemers van elektriciteit, maar wordt geïnd door de toegangshouders, die de bijdrage daarna doorstorten aan de Vlaamse overheid.

Het Energiedecreet bevatte echter geen sancties voor toegangshouders die de rapporteringsvoorschriften niet naleefden, of die de rapporterings- en betaaltermijnen niet respecteerden. Die sancties worden nu ingevoerd via het programmadecreet.

Op het niet-naleven van de rapporteringsvoorschriften (consistentie, volledigheid en accuraatheid) staat voortaan een administratieve boete van 150 tot 20.000 euro. Als de toegangshouder de rapporterings- of betaaltermijnen niet naleeft, kan Vlabel een boete van 250 euro per dag vertraging opleggen.

De toegangshouder wordt verwittigd per aangetekende brief. Hij heeft dan 60 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen.Niet-betaalde boetes kunnen bovendien geïnd worden via dwangbevel.

Vlaams gewest – In werking op:

  • 8 januari 2017. Dat is: ‘10 dagen na publicatie in het BS’.

Bron:Decreet van 23 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017, BS 29 december 2016 (art. 8 en art. 48, eerste lid, 1° PD 2017).

Carine Govaert

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017

Afkondigingsdatum : 23/12/2016
Publicatiedatum : 29/12/2016

Gepubliceerd op 03-01-2017

  98