Bodemattest slankt af (art. 63 DB Omgeving)

Een bodemattest bevat gegevens die toelaten om een grond te identificeren én geeft een overzicht van alle informatie die in het Grondeninformatieregister beschikbaar is over die grond. Uiteraard op voorwaarde dat de grond al is opgenomen in het register.

Het feit dat álle informatie uit het Grondeninformatieregister moet worden opgenomen, maakt een bodemattest heel complex bij gronden die een lange voorgeschiedenis hebben. De decreetgever vreest een beetje dat het bodemattest zijn doel voorbij schiet, en dat is toch in de eerste plaats de kandidaat-koper van de grond te informeren over de actuele staat van de bodem.

Vandaar dat de decreetgever nu uitdrukkelijk bepaalt dat nieuwe bodemattesten alleen nog gegevens moeten bevatten die toelaten om de grond te identificeren, én een overzicht van de meest actuele informatie die beschikbaar is in het register.Informatie over oriënterende of beschrijvende bodemonderzoeken naar een vervuiling die lang geleden is weggesaneerd, hoeft dus niet meer vermeld te worden.

In werking op: 8 januari 2016.

Bron:Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie, BS 28 december 2015 (art. 63 DB Omgeving).
Zie ook: Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS 22 januari 2007 (art. 5 van het Bodemdecreet m.b.t. het bodemattest).

Carine Govaert

Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 08-01-2016

  67