BIV herbenoemt plaatsvervangend voorzitters bij Franstalige kamers

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) herbenoemt Jean-Luc Navarre tot plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer. Zijn collega Martin Verschure wordt opnieuw plaatsvervangend voorzitter bij de Franstalige Kamer van Beroep. Voor beide heren is het hun tweede termijn als plaatsvervangend voorzitter bij het BIV.

Navarre is ingeschreven aan de balie sinds 1981. Hij is plaatsvervangend rechter bij het vredegerecht van het kanton van Gembloux-Eghezée, is rechtskundig assessor bij de Provinciale Orde van Architecten van de provincie Namen, en is sinds 1995 ook ondervoorzitter bij de Franstalige Kamer van Beroep van het BIBF, het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten. Hij is gespecialiseerd in bouwrecht en in dossiers over syndici.

Ook Verschure is advocaat, sinds 1994. Hij is lid van verschillende werkgroepen van de Franstalige orde, maar verdiende vooral zijn sporen als voorzitter van de Franstalige Kamer van Beroep van de Federale Raad van landmeters-experten – een functie die hij uitoefent sinds 2008. Verschure heeft heel wat ervaring met arbitrage.

Beide plaatsvervangende voorzitters worden benoemd voor een termijn van 6 jaar. Hun benoeming gaat in op 30 oktober 2016 – dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad – ook al liepen hun vorig mandaat eigenlijk af op 11 februari 2016, wat Martin Verschure betreft, en op 5 mei 2016, bij Jean-Luc Navarre.

De Nederlandstalige en Franstalige Uitvoerende Kamers van het BIV doen in eerste aanleg uitspraak over aanvragen tot inschrijving op het tableau van vastgoedmakelaar, over betwistingen over het ereloon, en over de toepassing van het stagereglement. Beroep is mogelijk bij de Nederlandstalige of Franstalige Kamers van Beroep, die zich ook uitspreken over de aanvragen tot eerherstel.

Bron:— Koninklijk besluit van 5 oktober 2016 tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, BS 20 oktober 2016. Bron:— Koninklijk besluit van 5 oktober 2016 tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, BS 20 oktober 2016.

Carine Govaert

Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Afkondigingsdatum : 05/10/2016
Publicatiedatum : 20/10/2016

Gepubliceerd op 21-10-2016

  122