Binnenkort ruimer opleidingsaanbod tot hulphondengeleider brandweer en civiele bescherming?

Het Federaal Opleidingscentrum voor de hulpdiensten kan de organisatie van opleiding tot hulphondengeleider (of een deel ervan) voortaan doorschuiven naar àlle provinciale opleidingscentra. Tot nog toe was delegeren beperkt tot de centra van Antwerpen en Henegouwen.

Maar die beperking wordt geschrapt. Minister van binnenlandse Zaken, Jan Jambon, wijzigt hiervoor het MB van 2 oktober 2009 over de opleidingen van hulphondengeleider, van instructeur in de kynologenhulpverlening, de accreditering van de kynologenhulpverleningsteams en de functie van coördinator van de kynologenhulpverleningsoperaties.

De opleiding zelf wijzigt niet. Leden van de hulpverleningszones, gemeentelijke brandweerdiensten en de leden van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming die met de opleiding tot hulphondengeleider willen starten, moeten dus nog steeds slagen in een voorafgaande test die bestaat uit een sociabiliteitsproef, een gehoorzaamheidsproef, een behendigheidsproef en een aanwijzingsproef. Ze moeten kunnen aantonen dat ze ingeënt zijn tegen tetanus en hepatitis A en B. Hun hond moet beschermd zijn tegen de courante hondenziekten. De opleiding tot hulphondengeleider bestaat uit een deel theorie en praktijk. De theorie bestaat onder meer uit lessen ‘Organisatie van de openbare hulpdiensten, de politie en de gerechtelijke overheden’, ‘Reddings- en bergingstechnieken’ en ‘Kaartlezen en overlevingsnoties’. De praktische opleiding omvat 3 specialiteiten die elk het voorwerp uitmaken van één module: ‘reddingshond’, ‘vlakterivierenhond’ en ‘speurhond op menselijke geur’. Wie voor de 2 theoretische opleidingsmodules en minstens één praktische module een slaagattest bezit, ontvangt het getuigschrift van hulphondengeleider.

Het MB van 26 augustus 2015 treedt in werking op 20 september, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Ministerieel besluit van 26 augustus 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 oktober 2009 betreffende de opleidingen van hulphondengeleider en van instructeur in de kynologenhulpverlening, de accreditering van de kynologenhulpverleningsteams en de functie van coördinator van de kynologenhulpverleningsoperaties, BS 10 september 2015.

Laure Lemmens

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 oktober 2009 betreffende de opleidingen van hulphondengeleider en van instructeur in de kynologenhulpverlening, de accreditering van de kynologenhulpverleningsteams en de functie van coördinator van de kynologenhulpverleningsoperaties

Afkondigingsdatum : 26/08/2015
Publicatiedatum : 10/09/2015

Gepubliceerd op 10-09-2015

  198