Bijdrage voor Notarieel Fonds daalt tot 0,5 procent

Vanaf volgend jaar betalen notarissen nog maar 0,5 procent van hun netto-belastbaar inkomen aan het Notarieel Fonds. Nu is dat nog 1,5 procent. De daling komt er omdat - volgens de Nationale Kamer van notarissen - het Fonds voldoende middelen heeft om de vorderingen van de notarissen gedurende meer dan één jaar uit te betalen.

Aankoop bescheiden woning

Mensen met een bescheiden inkomen kunnen bij de aankoop van een eerste gezinswoning tegen een verminderd registratierecht genieten van een korting van 250 euro op het ereloon van de notaris die de akte verlijdt. Enkel wanneer de kopers minstens voor de helft van de aankoopprijs lenen bij een sociale kredietmaatschappij.

Notarieel Fonds

De notaris draait zelf niet op voor de toegestane korting. Hij kan ze recupereren bij het Notarieel Fonds, dat gespijsd wordt met bijdragen van de notarissen zelf. Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de bijdrage nog maar 0,5 procent van het netto-resultaat van het kantoor.

Evaluatie

De vermindering wordt geëvalueerd na vijf jaar. Maar de minister van Justitie heft de daling in elk geval op van zodra de Nationale Kamer constateert dat er onvoldoende middelen in het fonds zitten om de vorderingen van de notarissen gedurende meer dan één jaar te kunnen uitbetalen.

Inwerkingtreding

Het nieuwe MB van 19 juni 2014 treedt in werking op 1 januari 2015.

Bron:Ministerieel besluit van 19 juni 2014 houdende vermindering van het bijdragepercentage van de notarissen aan het notarieel fonds, BS 30 juli 2014
Zie ook:Notariswet, art. 117

Ilse Vogelaere

Ministerieel besluit houdende vermindering van het bijdragepercentage van de notarissen aan het notarieel fonds

Afkondigingsdatum : 19/06/2014
Publicatiedatum : 30/07/2014

Gepubliceerd op 04-08-2014

  234