Bevoegdheidsverdeling binnen Gentse arbeidsrechtbank aangepast

Beschikking houdende aanvulling van het bijzonder regelement van de arbeidsrechtbank Gent

Carine Salaert, de voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent, past de bevoegdheden van de kamers van de verschillende afdelingen van haar rechtbank aan. De wijziging is nodig omdat de arbeidsrechtbanken er sinds 1 april 2018 een nieuwe federale bevoegdheid hebben bijgekregen.

Volgens artikel 582, 15° van het Gerechtelijk Wetboek neemt de arbeidsrechtbank sinds 1 april 2018 kennis van geschillen over de instelling en werking van de organen van sociale dialoog binnen de Belgische spoorwegen. In alle afdelingen van de arbeidsrechtbank (Aalst, Brugge, Dendermonde, Gent, Ieper, Kortrijk, Oudenaarde, Roeselare, Sint-Niklaas en Veurne) wordt dit een bevoegdheid van de eerste en tweede kamer.

Naast de federale versie van artikel 582,15° Ger.W. is er ook nog een Vlaamse versie. Volgens deze Vlaamse bepaling is de arbeidsrechtbank bevoegd voor geschillen over de indicering van de individuele behoefte aan kwaliteitsvol begeleide en competentieversterkende inschakeling van de werkzoekende op basis van een lijst met indicaties en de nood aan een inschakelingstraject. Deze geschillen worden toevertrouwd aan de kamers 3, 4 en 6 van alle afdelingen van de arbeidsrechtbank.

Deze wijzigingen aan het bijzonder reglement treden in werking op 28 oktober 2018.

Bron: Beschikking van 11 oktober 2018 houdende aanvulling van het bijzonder regelement van de arbeidsrechtbank Gent, BS 18 oktober 2018
Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 582, 15°)
Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegenart (art. 114/1)
Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie (art. 29)
Ilse Vogelaere
  231