Betaalde rijles bij zelfstandigen blijft mogelijk

Zelfstandige rijinstructeurs mogen les geven tegen betaling. Dat is en dat blijft zo. De Raad van State heeft de bepaling uit het KB van 4 december 2013 die dat verhinderde definitief naar de prullenbak verwezen.

Twee jaar eerder, op 20 mei 2014, werd de toepassing het betrokken artikel al geschorst. Daardoor konden zelfstandige instructeurs opnieuw aan de slag. De huidige uitspraak brengt dus niets nieuws op het terrein. Al kunnen de rijinstructeurs nu wel opgelucht ademhalen.

Niet meer door zelfstandigen

Sinds de publicatie van het KB van 4 december 2013 tot hervorming van de rijopleiding was het immers zo goed als onmogelijk om als zelfstandig rijinstructeur te werken. Betaalde rijlessen geven mocht alleen nog door erkende rijscholen of gebrevetteerde rijinstructeur in dienst van een vzw. Met het uitsluiten van zelfstandigen wilde federale regering zwartwerk en oneerlijke concurrentie met erkende rijscholen aanpakken.

Discriminatie

Een aantal zelfstandige instructeurs sprak van discriminatie en trok naar de Raad van State. Die oordeelde in zijn arrest 227.479 dat het nieuwe systeem een ‘ernstig moreel en financieel moeilijk te herstellen nadeel’ creëert voor de betrokkenen.

De raad schoof bij zijn beslissing onder meer een gebrek aan overgangsbepalingen naar voor. ‘Door de hervorming moesten zelfstandige instructeurs van de ene op de andere dag hun rijlessen tegen betaling moesten stoppen. En hoewel ze die activiteit nog kunnen uitoefenen in het kader van een aannemingsovereenkomst met een rijschool, in dienst van een vzw of door zelf een rijschool op te richten, kan van hen niet verwacht worden dat ze dit onmiddellijk kunnen realiseren’.

Vernietiging na eerdere schorsing

De tenuitvoerlegging van artikel 4 van het KB van 4 december 2013 werd geschorst in zoverre het artikel 7 van het KB van 10 juli 2006 vervangt, maar de schorsing was beperkt tot het eerste lid van dit nieuwe artikel 7. De Raad van State heeft de betrokken bepaling nu vernietigd.

Bron:RvS 30 juni 2016, nr. 235.291.
Zie ook RvS 227.479 van 20 mei 2014. Koninklijk besluit van 4 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 13 december 2013. Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, BS 14 juli 2006.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Afkondigingsdatum : 04/12/2013
Publicatiedatum : 13/12/2013

Gepubliceerd op 27-07-2016

  356