Besparingen bij bijzondere jeugdbijstand en pleegzorg

Vlaanderen bespaart op jongerenwelzijn. Zowel de bijzondere jeugdbijstand als de pleegzorg worden getroffen. De besparingen zijn ingegaan op 1 januari 2015.

Bijzondere jeugdbijstand

In de bijzondere jeugdbijstand bespaart de Vlaamse Regering op volgende punten:

  • de subsidies die begeleidingstehuizen krijgen per capaciteitseenheid die ze vrijhouden om uitsluitend minderjarigen uit een gemeenschapsinstelling te begeleiden;
  • de forfaitaire werkingssubsdies voor de organisaties voor bijzondere jeugdzorg en de centra voor integrale gezinszorg;
  • de forfaitaire werkingssubsidies voor onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra in een modulair kader;
  • de forfaitaire werkingssubsidie voor diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling;
  • de forfaitaire subsidie per erkende begeleiding voor diensten voor crisishulp aan huis.

Pleegzorg

Ook de forfaitaire subsidie die vergunde diensten voor pleegzorg krijgen per ingezette module begeleiding of behandeling daalt. Bij de modules begeleiding gaat het zowel om ondersteunende pleegzorg en crisisverblijf als om perspectiefzoekende pleegzorg en perspectiefbiedende pleegzorg.

Ondersteuningsteams

Ook de Vlaamse ondersteuningsteam moeten het met minder doen. De ondersteuningsteams zijn teams van interculturele bemiddelaars. Zij geven ondersteuning bij de hulp- en dienstverlening aan minderjarigen en hun gezinnen, waarbij interculturele of levensbeschouwelijke diversiteit een rol speelt.

De forfaitaire subsidie voor die teams daalt.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 25 september 2015 treedt in werking op 1 januari 2015.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg en van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 betreffende de erkenning en subsidiëring van ondersteuningsteams, BS 21 oktober 2015

Ilse Vogelaere

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg en van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 betreffende de erkenning en subsidiëring van ondersteuningsteams

Afkondigingsdatum : 25/09/2015
Publicatiedatum : 21/10/2015

Gepubliceerd op 22-10-2015

  149