Beroepsjournalisten mogen oude perskaart gebruiken tot eind februari

Beroepsjournalisten zullen hun huidige perskaart (periode 2012-2016) langer dan normaal kunnen gebruiken. Binnenlandse Zaken raakt immers niet voor het jaareinde door de stapel hernieuwingaanvragen. Dat werk zal allicht nog tot eind februari 2017 duren. Wie nog geen nieuwe kaart (periode 2017-2021) kreeg, mag dus met zijn oude kaart blijven werken tot en met 28 februari 2017.

Het is niet de eerste keer dat Binnenlandse Zaken de geldigheidsduur van de perskaarten voor beroepsjournalisten moet verlengen. Ook in het verleden liep de vijfjaarlijkse hernieuwing vertraging op. De procedure sleept vaak lang aan omdat Binnenlandse Zaken voor duizenden beroepsjournalisten moet nagaan of ze nog aan de wettelijke erkenningsvoorwaarden voldoen. Om problemen te vermijden, wordt gesleuteld aan de geldigheidsduur van de oude kaarten. Minister van Binnenlandse Zaken heeft de overgangsregeling op 1 december 2016 in een omzendbrief gegoten.

De volgende hernieuwingsronde start in 2021. Beroepsjournalisten kunnen dan een perskaart aanvragen voor de periode 2022-2026.

Bron:Ministeriële omzendbrief van 1 december 2016 tot invoering van de overgangsmaatregelen in het kader van de vijfjaarlijkse hernieuwing van de perskaarten, BS 19 december 2016.
Zie ook Ministeriële omzendbrief van 21 december 2011 tot invoering van de overgangsmaatregelen in het kader van de vijfjaarlijkse hernieuwing van de perskaarten, BS 30 december 2011.

Laure Lemmens

Ministeriële omzendbrief tot invoering van de overgangsmaatregelen in het kader van de vijfjaarlijkse hernieuwing van de perskaarten

Afkondigingsdatum : 01/12/2016
Publicatiedatum : 19/12/2016

Gepubliceerd op 20-12-2016

  163