Benoeming van sociale rechters bij de arbeidsrechtbanken van Brussel, Eupen en Luik

In het Belgisch Staatsblad van 17 april 2014 is een bericht verschenen over de benoeming van sociale rechters bij de arbeidsrechtbanken van Brussel, Eupen en Luik (afdeling Luik).

Dat bericht vormt de tweede en laatste oproeping en geeft gevolg aan het bericht van 23 december 2013.

Het heeft tot doel de benoemingen van de sociale rechters van de voornoemde arbeidsgerechten te vernieuwen aangezien de raadsheren en sociale rechters voor een termijn van vijf jaar benoemd worden en die termijn in de loop van het jaar 2014 verstrijkt.

Het aantal sociale rechters dat per rechtbank benoemd zal worden, staat vermeld in de tabel die aan het bericht toegevoegd werd.

Het is gericht tot de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers-arbeiders en werknemers-bedienden.

Het verzoekt die organisaties om dubbele lijsten van kandidaten voor te dragen binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen drie maanden van de publicatie van dit bericht. Bij gebrek aan voorstellen zullen ze ambtshalve benoemd worden.

We moeten er nog bij vermelden dat de naam van een kandidaat niet in verschillende dubbeltallen en niet meer dan een maal in een zelfde dubbeltal mag voorkomen. Er mogen echter wel kandidaten als werkgever voorgedragen worden die reeds als zelfstandige in functie zijn als rechter of raadsheer in sociale zaken.

De lijsten moeten gericht worden aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel. Ze moeten voor iedere kandidaat de naam en voornamen, geboorteplaats en geboortedatum, adres, beroep en het taalstelsel (Arbeidshof van Brussel en Luik) vermelden. Voor elke nieuwe kandidaat moet een uittreksel van de geboorteakte toegevoegd worden

Bron:Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers-arbeiders en werknemers-bedienden, BS 17 april 2014.

Catherine Bastien

Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers-arbeiders en werknemers-bedienden

Afkondigingsdatum : 17/04/2014
Publicatiedatum : 17/04/2014

Gepubliceerd op 30-04-2014

  203