Belgisch-Chinese overeenkomst over wederzijdse rechtshulp in strafzaken van kracht

Op 22 april 2016 werd de Belgisch-Chinese overeenkomst over wederzijdse rechtshulp in strafzaken van kracht. Daarin engageren beide landen zich om elkaar ‘de ruimst mogelijke hulp’ te bieden bij gerechtelijke procedure in strafzaken, dat de Centrale autoriteiten van beide landen rechtstreeks met elkaar zullen communiceren en dat er wordt gewerkt aan videoconferentie om getuigenissen en verklaringen af te nemen.

Met de overeenkomst van 31 maart 2014 zijn er voor het eerst bilaterale afspraken gemaakt tussen ons land en China. Voorheen dienden alleen de VN-verdragen drugs (1988), corruptie (2003) en georganiseerde misdaad als basis voor samenwerking. Maar duidelijke bilaterale afspraken waren noodzakelijk wegens het toenemende aantal rechtshulpverzoeken tussen beide landen.

België en China zullen voortaan nauwer gaan samenwerken om gerechtelijke procedures in strafzaken tot een goed einde te brengen. De overeenkomst biedt een kader voor

 • de afgifte van documenten in het kader van strafrechtelijke procedures;
 • het afnemen van getuigenissen en verklaringen va personen;
 • het verstrekken van documenten, dossiers en bewijsmateriaal;
 • het verkrijgen en verstrekken van deskundigenonderzoeken;
 • het lokaliseren en identificeren van personen;
 • het uitvoeren van opsporingen of onderzoeken;
 • het ter beschikking stellen van personen om te getuigen of te helpen bij onderzoeken;
 • het overbrengen van gedetineerde personen om te getuigen of te helpen bij onderzoeken;
 • het voeren van onderzoeken, huiszoekingen, bevriezingen en inbeslagnemingen;
 • het verlenen van bijstand in het kader van de opbrengsten van criminele activiteiten en de instrumenten van misdrijven;
 • het kennisgeven van de resultaten van strafrechtelijke procedures en het verstrekken van uittreksels uit het strafregister en gerechtelijke documenten;
 • het uitwisselen van informatie inzake wetgeving; en
 • het verstrekken van enige andere vorm van rechtshulp die verenigbaar is met de wetgeving van de aangezochte partij.

De overeenkomst gaat dieper in op de do’s en don’ts die gelden bij elk van deze rechtshulpmiddelen. En de eventuele weigeringsgronden.

Aan zet zijn het ministerie van Justitie van China en de FOD Justitie van België. Zij zullen rechtstreeks communiceren over de aangelegenheden inzake wederzijdse rechtshulp. Indien nodig langs diplomatieke weg.

De bepalingen liggen in lijn met de rechtshulpovereenkomsten die eerder met andere landen zijn afgesloten. Ze zijn van toepassing op elk verzoek dat wordt voorgelegd na 22 april 2016, zelfs indien de daarmee verband houdende handelingen of nalatigheden plaatsvonden voor die dag.

De Belgische instemmingswet van 13 maart 2016 treedt in werking op 6 mei, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 13 maart 2016 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek China inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brussel op 31 maart 2014, BS 26 april 2016.

Laure Lemmens

Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek China inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brussel op 31 maart 2014

Afkondigingsdatum : 13/03/2016
Publicatiedatum : 26/04/2016

Gepubliceerd op 29-04-2016

  76