België en Kazachstan versoepelen visumplicht voor wie diplomatiek paspoort heeft

Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Kazachstan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten, gedaan te Brussel op 2 maart 2015

Belgen met een diplomatiek paspoort hebben sinds 1 augustus geen visum meer nodig om naar Kazachstan te reizen. Hetzelfde geldt voor inwoners van Nederland en Luxemburg die naar daar trekken. En uiteraard ook voor Kazachen die naar de Benelux willen komen. Ieder van hen kan makkelijk de grens over, louter op vertoon van hun paspoort.
Er is wel een voorwaarde verbonden aan de afschaffing van de visumplicht: een verblijf mag maximum 90 dagen duren. Wie langer afreist, heeft dus wel nog een visum nodig.
Let wel; België, Nederland, Luxemburg en Kazachstan mogen wel steeds iemand de toegang tot hun grondgebied weigeren wanneer ze de betrokken personen als ongewenst beschouwen of wanneer ze een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid.
Maar de bedoeling blijft om reizen voor diplomaten, economische- en handelsattachés en regeringsleden vlotter te laten verlopen. Met heel wat minder administratie.
De overeenkomst met Kazachstan geldt initieel voor een jaar. Wordt ze echter niet opgezegd 30 dagen voor het verstrijken van die periode, dan geldt ze voor onbepaalde tijd. Al blijft opzeggen wel mogelijk binnen een strikt kader.
Bron: Wet van 6 juli 2016 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Kazachstan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten, gedaan te Brussel op 2 maart 2015, BS 20 juli 2017.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  333