Bekendmakingskosten voor mededelingen en aankondigingen in het Belgisch Staatsblad stijgen

Bestuur van het Belgisch Staatsblad. - Kosten van bekendmakingen

Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad heeft de geïndexeerde bedragen gepubliceerd die vanaf 1 januari 2019 worden aangerekend voor een mededeling of aankondiging in het Staatsblad.

De tarieven voor de bekendmaking van akten van een vereniging of onderneming worden pas op 1 maart geïndexeerd. Ze zullen in de loop van februari 2019 bekendgemaakt worden.

Mededeling neerlegging van de jaarrekening

Vanaf 1 januari 2019 bedraagt het tarief dat de Nationale Bank van België (NBB) vraagt voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de mededeling dat er een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening werd neergelegd, 66,10 euro (in 2018: 64,40 euro). Het gaat hier om een bedrag zonder btw.

De NBB int dit bedrag voor rekening van het Bestuur van het Belgisch Staatsblad.

Aankondiging

Ook het bedrag voor de publicatie van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad wordt geïndexeerd. Het stijgt op 1 januari 2019 tot 5,00 euro, exclusief btw (in 2018: 4,90 euro).

De publicatie van een aankondiging is gratis als u de tekst online aanvoert.
Zo niet, betaalt u 5,00 euro (excl. btw) per regel, terwijl een regel niet meer dan 70 karakters mag tellen.

Onder de rubriek ‘Aankondigingen’ vallen bijvoorbeeld de oproepingen tot een algemene vergadering of de aankondigingen van een faillissement of gerechtelijk akkoord.

Zie ook:
– Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 6 februari 2001 (KB/W.Venn.) (art. 173 en art. 180)
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  483