Assessor in strafuitvoeringsrechtbank geen tijdelijk ambt meer (art. 46 en 257 Potpourri III-wet)

Het ambt van assessor in de strafuitvoeringsrechtbank is geen tijdelijk ambt meer. Het kan – mits een goede evaluatie – keer op keer verlengd worden.

Geen beperkingen meer

Een assessor in de strafuitvoeringsrechtbank wordt benoemd voor een periode van een jaar. Die kan verlengd worden. De eerste keer met drie jaar. De daaropvolgende keren telkens met een periode van vier jaar. Er staat geen maximumgrens op het aantal verlengingen. Verlengingen kunnen wel alleen maar na een evaluatie.

Tot nu kon een assessor acht jaar lang op post blijven. Een eerste benoeming was voor een jaar. De eerste verlenging voor drie jaar, en de volgende voor vier jaar. Daarna stopte het.

Door het tijdelijk karakter van het assessorambt ging er heel wat know-how verloren die nodig is voor de goede werking van de strafuitvoeringsrechtbank. Met die nieuwe maatregel moet dat probleem opgelost zijn. Hij moet er ook voor zorgen dat het ambt aantrekkelijker wordt voor gemotiveerde specialisten.

Deze wijziging is in werking getreden op 13 mei 2016. Er is voorzien in een overgangsregeling voor assessoren die op dat moment al benoemd waren voor een eerste periode van vier jaar. Zij kunnen – met hun instemming – benoemd worden voor een tweede periode van vier jaar. Mits gunstig advies van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg waar de zetel van het hof van beroep is, en van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg waarin de assessor zijn ambt uitoefent.

Geen maximumleeftijd

Assessoren kunnen voortaan ook benoemd worden als ze ouder zijn dan 65 jaar. Tot nu lag de leeftijdsgrens op 65.

De minimumleeftijd blijft wel behouden: kandidaten moeten minstens 30 jaar zijn.

Deze wijziging treedt in werking op 1 oktober 2016, dag waarop de nieuwe inteneringswet in werking treedt.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 46 en 257 Potpourri III-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 196ter)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 13-06-2016

  266