Asielzoekers voortaan al vlak na aankomst in België gevaccineerd (art. 36 PD 2016/1)

België gaat asielzoekers voortaan al bij aankomst in ons land vaccineren. Normaal gezien is dat pas na opname in een opvangcentrum. Maar door de massale toestroom aan vluchtelingen moet ons land mensen sneller doorverwijzen naar lokale opvanginitiatieven en gemeentes. Deze mensen komen niet terecht in opvangcentra en missen het vaccinatieaanbod. Om het risico op outbreaks te vermijden, werd daarom beslist om de vaccinaties te vervroegen.

Elke asielzoeker wordt voortaan onmiddellijk gevaccineerd bij Fedasil in WTC II. Omdat Vlaanderen al raamcontracten heeft voor de aankoop van de vaccins tegen polio, mazelen, rubella, difterie, tetanus en kinkhoest, is het efficiënter om deze manier van werken te behouden. Vlaanderen zal de vaccins dus blijven aankopen, maar doet dat voortaan rekening van de federale overheid. De kosten worden dus gedragen door de federale overheid. Die zal de verschuldigde bedragen terugstorten aan Vlaanderen. Afspraken daarover worden vastgelegd in een protocolakkoord.

De nieuwe aankoopprocedure krijgt een juridische basis via het Programmadecreet van 8 juli 2016. Artikel 36 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding en wordt dus volgens de algemene regels van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 1 september 2016.

Bron:Decreet van 8 juli 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016, BS 22 augustus 2016. (Vlaams Programmadecreet 2016, art. 36)

Laure Lemmens

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016

Afkondigingsdatum : 08/07/2016
Publicatiedatum : 22/08/2016

Gepubliceerd op 25-08-2016

  63