Archieven oud gerechtelijk kanton Herne – Sint-Pieters-Leeuw naar Lennik en Halle

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten

Op 1 februari 2019 treedt een nieuwe fase in de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking. En dit heeft gevolgen voor de plaats waar de archieven van de betrokken kantons worden bewaard.

De archieven van het opgeheven gerechtelijk kanton Herne – Sint-Pieters-Leeuw worden verdeeld over de gerechtelijke kantons Lennik en Halle. Die van de zetel Herne krijgen onderdak in Lennik. Voor die van de zetel Sint-Pieters-Leeuw kan men terecht in het kanton Halle.

Alle archieven van de oude kantons Charleroi II, Charleroi III, Charleroi IV, Charleroi V en Fontaine-l’Evêque worden bewaard in het nieuwe gerechtelijk kanton Charleroi I.

Het nieuwe besluit van 21 december 2018 treedt in werking op 1 februari 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 21 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten, BS 10 januari 2019
Zie ook:
Koninklijk besluit van 12 december 2018 genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die inwerkingtredingen, BS 18 december 2018
Gerechtelijk Wetboek (Bijvoegsel, artikel 1)
Ilse Vogelaere
  87