‘Arbitragehof’ geschrapt in besluiten over Grondwettelijk Hof

Bij de grondwetsherziening van 7 mei 2007 werd de benaming van het Arbitragehof gewijzigd in Grondwettelijk Hof. Bijna 7 jaar later worden nu ook de organieke besluiten over het Grondwettelijk Hof aan die naamsverandering aangepast.

Er is niet langer sprake van Arbitragehof, maar wel van Grondwettelijk Hof in de besluiten over

De verwijzingen naar de oude wet van 28 juni 1983 op het Arbitragehof worden vervangen door verwijzingen naar de huidige bijzondere wet van 6 januari 1989.

Ook andere verouderde termen worden uit de besluiten geschrapt. Er is bv. niet langer sprake van de Vaste Secretaris voor Werving van het Rijkspersoneel, maar wel van de afgevaardigd bestuurder van Selor.

Tot slot wordt het KB uit 1983 over de vorm van het zegel van het Arbitragehof opgeheven.

Het nieuwe KB van 19 december 2014 treedt in werking op 10 januari 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten wat het Grondwettelijk Hof betreft, BS 31 december 2014

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten wat het Grondwettelijk Hof betreft

Afkondigingsdatum : 19/12/2014
Publicatiedatum : 31/12/2014

Gepubliceerd op 15-01-2015

  251