Arbeidsongevallen: loonbedragen voor 2018

Arbeidsongevallen - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loonbedragen bekendgemaakt die worden gebruikt in de arbeidsongevallenregeling. De op 15 januari gepubliceerde bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2018.
We noteren volgende bedragen voor 2018:
  • De loongrens bedraagt 43.460,34 euro (42.270,08 euro in 2017). Dat is het bedrag tot beloop waarvan het basisloon in rekening wordt gebracht.
  • Het bodembedrag voor de berekening van de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij leerlingen en minderjarige werknemers bedraagt 6.699,73 euro (6.568,38 euro in 2017).
  • Voor jongeren, ouder dan 18 jaar, die een door de middenstand georganiseerde beroepsopleiding tot ondernemingshoofd volgen, bedraagt het basisloon 19.946,48 euro (19.555,63 euro in 2017).
  • Voor sporters die vallen onder de arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sporters, bedraagt het basisloon 19.945,47 euro (19.554,63 euro in 2017). Indien ze niet onderworpen zijn aan die wet en indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid zich beperkt tot de uitoefening van de sportactiviteit, wordt het basisloon voor de vaststelling van de vergoedingen vastgesteld op 8.631,58 euro (8.462,44 euro in 2017).
Bron: Arbeidsongevallen - Indexeringen, BS 15 januari 2018 (ter vergelijking: bedragen 2017)
Indexering van de loonbedragen:
  • Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
  • Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de sportbeoefenaars.
  • Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op bepaalde categorieën van werknemers
Steven Bellemans
  1979