Arbeidsongeschikte werknemer verliest ook daguitkering bij niet-toegelaten arbeid op zondag (art. 58 DB?Sociaal)

Werknemers die arbeidsongeschikt zijn en op een zondag een niet-toegelaten arbeid verrichten, moeten voortaan de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de eerste voorafgaande vergoedbare dag terugbetalen.

Toegelaten arbeid

Wie arbeidsongeschikt is kan van zijn ziekenfonds toelating krijgen om toch te werken. Wie echter werkt zonder dat hij daar de toelating voor heeft moet de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen terugbetalen voor de dagen of de periode tijdens de welke hij de niet-toegelaten arbeid heeft verricht.

Werken op zondag

Wie op een zondag een niet-toegelaten arbeid verricht, kon tot nu financieel niet aangepakt worden. Op zondagen heeft men immers geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Die kan dan ook niet afgepakt worden.

De wetgever heeft nu beslist dat een arbeidsongeschikte werknemer die op een zondag een niet-toegelaten arbeid verricht, de uitkering verliest die is toegekend voor de eerste voorafgaande vergoedbare dag waarop hij niet gewerkt heeft.

Inwerkingtreding

Artikel 58 van de wet van 20 juli 2015 treedt in werking op 31 augustus 2015.

Bron:Wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 21 augustus 2015 (art. 58 DB Sociaal)
Zie ook:GVU-wet, art. 101

Ilse Vogelaere

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Afkondigingsdatum : 20/07/2015
Publicatiedatum : 21/08/2015

Gepubliceerd op 27-08-2015

  132