Arbeidshof Antwerpen schuift vanaf september met zittingsdagen

Beschikking Arbeidshof Antwerpen - Kabinet van de eerste voorzitter

Vanaf 1 september 2020 heeft het Antwerpse Arbeidshof een nieuw bijzonder reglement. Het regelt de bevoegdheden van de 10 kamers en hun zittingsdagen. En hoewel de bevoegdheden van de kamers amper wijzigen, is fors gesleuteld aan de zittingsdagen- en uren. Zowel de kamers van de afdeling in Antwerpen als de afdeling in Hasselt zetelen vanaf september op andere momenten. Het komt er dus op aan om de nieuwe planning goed na te lezen.

Het nieuwe bijzondere reglement is op 30 april in het Belgisch Staatsblad verschenen. Maar de tekst is ook al terug te vinden op de website hoven en rechtbanken onder Arbeidshof Antwerpen. Let wel: het overzicht met zittingsdagen en -uren is nog niet up to date.

Zie ook
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  252