Arbeidshof Antwerpen schuift met zittingsdagen

Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van het arbeidshof Antwerpen

Het arbeidshof Antwerpen heeft een nieuw bijzonder reglement.

Aan de bevoegdheden van de verschillende kamers verandert er weinig. Een aantal nieuwe materies wordt duidelijk toegewezen aan welbepaalde kamers. Het hoger beroep tegen bv. de beslissing over een geschil rond een outplacementboete wordt toevertrouwd aan de negende kamer.

Meer veranderingen zijn er bij de zittingsdagen van de verschillende kamers, zowel in de afdeling Antwerpen als in de afdeling Hasselt. In zowat alle kamers veranderen één of meerdere zittingsdagen. Behalve in de eerste en vijfde kamer. Daar blijft alles bij het oude.

Het nieuw bijzonder reglement treedt in werking op 1 november 2018.

Bron: Beschikking van 4 september 2018 tot vaststelling van het bijzonder reglement van het arbeidshof Antwerpen, BS 1 oktober 2018
Ilse Vogelaere
  131