Andere zittingsdagen voor kamers arbeidshof Antwerpen

Het arbeidshof Antwerpen heeft een nieuw bijzonder reglement. Het regelt de bevoegdheden van de tien kamers en hun zittingsdagen. De bevoegdheden van de kamers blijven nagenoeg status quo, maar aan de zittingsdagen wordt wel fors gesleuteld.

Alle kamers houden – net zoals nu al het geval is – zitting in de afdeling Antwerpen en de afdeling Hasselt. Aan de zittingsdagen van de eerste en vijfde kamer verandert er niets. Aan de zittingsdagen van de andere acht kamers wel.

De tweede kamer zetelt voortaan ook op de eerste donderdag van de maand in Antwerpen. De derde kamer zetelt op de eerste, derde en vierde dinsdag van de maand in Antwerpen. Niet meer op de tweede dinsdag. In Hasselt zetelt die kamer voortaan zowel op de tweede dinsdag als op de eerste woensdag van de maand.De vierde kamer zetelt nu ook op de derde dinsdag en de eerste donderdag van de maand in Antwerpen. In Hasselt zetelt ze niet meer op de vierde donderdag van de maand. De zesde kamer zetelt niet meer op de vierde donderdag van de maand in Antwerpen. Enkel nog op de tweede. De zevende kamer zetelt vanaf nu ook op de vierde donderdag van de maand, zowel in Hasselt als in Antwerpen. De achtste kamer houdt zitting in Antwerpen op de tweede dinsdag en de vierde woensdag van de maand. En niet meer op de eerste en derde donderdag van de maand. De negende kamer zetelt voortaan op de tweede, derde en vierde vrijdag van de maand in Antwerpen. En op de tweede en vierde vrijdag van de maand in Hasselt. De tiende kamer zetelt alleen nog op de eerste en tweede woensdag van de maand in Antwerpen. Niet meer op de eerste maandag, de derde en vierde dinsdag en de derde woensdag van de maand. In Hasselt blijven de zittingen op de derde vrijdag van de maand.

De dagen waarop de zaken worden ingeleid veranderen voor de achtste kamer in de afdeling Antwerpen en voor de negende kamer in de afdeling Hasselt. Voor de achtste kamer gebeuren de inleidingen zowel op de tweede dinsdag als de vierde woensdag van de maand. Voor de negende kamer op de tweede vrijdag van de maand (in plaats van de tweede woensdag).

Het nieuw bijzonder reglement van 1 juni 2016 treedt in werking op 1 september 2016.

Bron:Beschikking van 1 juni 2016 tot vaststelling van het bijzonder reglement van het Arbeidshof van Antwerpen, BS 15 juni 2016

Ilse Vogelaere

Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van het Arbeidshof van Antwerpen

Afkondigingsdatum : 01/06/2016
Publicatiedatum : 15/06/2016

Gepubliceerd op 16-06-2016

  96