Alweer ledenwissel bij kapitaalschadecommissies

Net 2 weken geleden trad er een nieuwe plaatsvervangend voorzitter aan bij de 5 provinciale kapitaalschadecommissies en werden er nieuwe leden benoemd. En nu volgt er alweer een gedeeltelijke vernieuwing. Dit keer omdat het 5 jaar durende mandaat van een aantal leden verstreken is, of dreigt te verstrijken. Vreemd dat men dat eind november niet heeft gezien… Feit is dat de voorzitter en de gloednieuwe plaatsvervangend voorzitter aan blijven.

De kapitaalschadecommissies bestaan vanaf nu uit voorzitter Bart Bollen, die voor het eerst aantrad in 2012, en zijn nieuwe plaatsvervanger Michael Van Ombergen, wiens benoeming inging op 30 november 2015. De effectieve leden per provincie zijn nu:

  • Antwerpen: Marijke Druyts en Katrijn Matthys (VLM), en Marc Candries en Daniël Josten (ANB).
  • Limburg: Jurgen Cleuren en Linda De Backer (VLM), en Godelieve Vandebroeck en Elvira Jacques (ANB).
  • Oost-Vlaanderen: Cecile Bauwens en Bert Dejaegher (VLM), en Margriet Baert en Viviane Vanden Bil (ANB).
  • Vlaams-Brabant: Marijke Druyts en Bert Dejaegher (VLM), en Elsje Stevens en Greet Swinnen (ANB).
  • West-Vlaanderen: Annelies Van Hees en Katrijn Matthys (VLM), en Floris Moerdijk en Danny Maddelein (ANB).

De kapitaalschadecommissies ramen de waardevermindering die landbouwgronden ondergaan door de realisatie van ruimtelijke uitvoeringsplannen, de zogenaamde ‘kapitaalschade’. Kapitaalschade ontstaat:

  • als een perceel een bestemmingswijziging ondergaat van ‘landbouw’ naar ‘reservaat en natuur’, ‘bos’ of ‘overig groen’; of
  • als het ruimtelijk uitvoeringsplan een overdruk (bv. van natuurverweving) of een erfdienstbaarheid invoert die de economische aanwending van de grond ongunstig beïnvloedt.

De landbouwer moet de kapitaalschadevergoeding zelf aanvragen.De vergoeding bedraagt 80% van de geraamde waardevermindering.

In werking op: 9 december 2015 (dag van publicatie).

Bron:Ministerieel besluit van 27 november 2015 betreffende de aanstelling van de voorzitter en de leden van de kapitaalschadecommissies ingesteld bij het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, BS 9 december 2015.
Zie ook: Ministerieel besluit van 11 september 2015 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 22 februari 2010 houdende de aanstelling van de voorzitter en de leden van de kapitaalschadecommissies ingesteld bij het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, BS 20 november 2015.

Carine Govaert

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de voorzitter en de leden van de kapitaalschadecommissies ingesteld bij het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

Afkondigingsdatum : 27/11/2015
Publicatiedatum : 09/12/2015

Gepubliceerd op 10-12-2015

  191