Alle diensten van het vredegerecht Saint-Hubert – Bouillon – Paliseul naar Saint-Hubert

De diensten van de zetel Bouillon en de zetel Paliseul van het vredegerecht van het kanton Saint-Hubert – Bouillon – Paliseul hebben een nieuw adres. Vanaf 12 december 2016 zijn ze gevestigd in het Centre administratif in de avenue Nestor Martin 10 A in Saint-Hubert. En niet meer in de Rue de la Station 1 in Paliseul. De verhuis kadert binnen de hervorming van de vredegerechten. Bij vredegerechten met meerdere zetels worden de zetels gecentraliseerd op één plaats. Voor het vredegerecht Saint-Hubert – Bouillon – Paliseul is Saint-Hubert gekozen als centrale vestigingsplaats. In Paliseul zou er wel een sous l’arbre blijven. Nog dit. De zetel Bouillon is al sinds 2012 niet meer in Bouillon gevestigd, maar wel in Paliseul. Nu komt er dus een algemene verhuis naar Saint-Hubert.

Bron:Adreswijziging - Diensten van de Vredegerechten Saint-Hubert - Bouillon - Paliseul zetel Bouillon en zetel Paliseul, BS 9 december 2016

Zie ook:
  • Koninklijk besluit van 1 juli 2012 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Bouillon van het vredegerecht van het kanton Saint-Hubert Bouillon en Paliseul naar Paliseul, BS 17 juli 2012

Ilse Vogelaere

Adreswijziging - Diensten van de Vredegerechten Saint-Hubert - Bouillon - Paliseul zetel Bouillon en zetel Paliseul

Afkondigingsdatum : 09/12/2016
Publicatiedatum : 09/12/2016

Gepubliceerd op 16-12-2016

  158